Smart Drive@ Home

บริการรับ-ส่ง รถยนต์ถึงบ้าน
เพื่อเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการ 

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ทั้ง 7 สาขา 

 • สาขา สาธุประดิษฐ์ โทร. 02 296 7111
 • สาขา บางคอแหลม โทร. 02 232 2555
 • สาขา ดาวคะนอง โทร. 02 232 2777
 • สาขา ถนนนราธิวาสฯ โทร. 02 296 7199
 • สาขา พระประแดง โทร. 02 232 2711
 • สาขา หัวลำโพง โทร. 02 232 2888
 • สาขา สำโรง โทร. 02 232 2666


โดยคิดค่าอัตราค่าบริการตามระยะทาง

 • เริ่มต้นที่ 0 - 5 กิโลเมตร ราคา 200.-  
 • ตั้งแต่ 5 - 10 กิโลเมตร ราคา 400.- 
 • 10 กิโลเมตรขึ้นไป (คำนวณตามระยะทางที่เกิดขึ้นจริง)
  (โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม vat 7%)

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด