บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง

ฮอนด้าขอมอบสิทธิการเป็นสมาชิกบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน นอกสถานที่ 24 ชั่วโมงให้แก่เจ้าของรถยนต์ใหม่ ในระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ถึงก่อน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*

สามารถเรียกใช้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ของฮอนด้าได้ที่

1-800-555-000 จากโทรศัพท์ บ้านพื้นฐานโทรฟรี, 1-401-555-000 จากโทรศัพ

ท์มือถือนาทีละ 3 บาท ทั่วประเทศไทย, 0-2305-8444