Honda Skill Contest 2016

 

ล่าสุด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน Honda Skill Contest 2016 ภายใต้แนวคิด "Driven to Dream" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาสุดยอดพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการขายและการบริการจากโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ สำหรับการแข่งขันในปีนี้ พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ส่งตัวแทนพนักงาน คว้าชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ กว่า 5 รางวัลสำเร็จ ได้แก่ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ, ซ่อมตัวถังและสี, พนักงานอะไหล่, พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ และ ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย และรางวัลอื่นๆ สร้างความภูมิใจ รวมทั้งหมด 26 รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 4. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 5. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 6. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 7. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 4. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 5. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 6. รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ

Honda Skill Contest 2017

 

ฮอนด้า จัดแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดพนักงาน ประจำปี 2560 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า พร้อมส่งตัวแทนพนักงานไทยโชว์ศักยภาพในกลุ่มประเทศเอเชียและโอเชียเนีย ภายใต้แนวคิด “รวมพลังท้าทาย สู่จุดหมายเป็นหนึ่งเดียว” (The Power of Unity) สำหรับการแข่งขันในปีนี้ พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ส่งตัวแทนพนักงาน คว้าชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศสำเร็จ ได้แก่ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ, ประเภทพนักงานอะไหล่ และรางวัลๆ รวมทั้งหมด 25 รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทแข่งขันพนักงานอะไหล่
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 ประเภทแข่งขันพนักงานอะไหล่
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 ประเภทแข่งขันที่ปรึกษาการบริการ
 5. รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 ประเภทแข่งขันพนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ (PDI)
 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทขับขี่ปลอดภัย
 7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ปรึกษาการบริการ
 8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทขับขี่ปลอดภัย
 9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ปรึกษาการบริการซ่อมตัวถังและสี
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทแข่งขันพนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ (PDI)
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทช่างซ่อมตัวถังและสี
 3. รางวัลชมเชย ประเภทพนักงานช่างซ่อมทั่วไป
 4. รางวัลชมเชย ประเภทพนักงานอะไหล่
 5. รางวัลชมเชย ประเภทขับขี่ปลอดภัย
 6. รางวัลชมเชย ประเภท ลูกค้าสัมพันธ์
 7. รางวัลชมเชย ประเภทที่ปรึกษาการบริการ
 8. รางวัลชมเชย ประเภทที่ปรึกษาการซ่อมตัวถังและสี
 9. รางวัลชมเชย เช็คระยะแบบคู่